top of page

COMMITTEE MEMBERS 2007-2009

Chairmen:  Dr. Xiongzhong Ruan (London)

Vice Chairmen:  Dr. Shiyu Yang (London): Executive and Standing Vice-Chairman
Dr. Xin Fang (Coventry): Vice-Chairman/Secretary-General
Dr. Xiongzhong Ruan (London): Vice-Chairman/Partnership/Fund-raising
Dr. Zhidao Xia (Oxford): Vice-Chairman/Member Service
Dr. Ming-Qiang Zhang (Essex): Vice-Chairman/Academy affairs

Secretariat:  Dr. Xin Fang (Secretary-General; Coventry)
Dr. Hongwei Zhang (Deputy Secretary-General; Sheffield)
Dr. Zhidao Xia (Deputy Secretary-General; Oxford)
Ms. Yueyue Zhang (Secretary, London)
Mr. Honggang Zhou (Secretary, Reading): Public Relations
Mr. Zhou Xiaofei (Secretary, London)

Treasurer:  Dr. Xuebin Dong (London)
Dr. Honglei Huang (London): Treasurer Assistant

Regional Special Representatives:  Dr. Aiwu Zhou (Greater Cambridge)
Dr. Hongwei Zhang (Greater Manchester)
Dr Yinbiao Sun (Greater London)
Dr. Zhidao Xia (Greater Oxford)
Dr. Hongwu Ma (Scotland)
Dr. Zhongping Yao (Northern Ireland)
Dr. Yuansong Yu (Wales)
Dr. Hong Yue (Scotland)

Other job assignments:  Dr. Jing Deng (London): Web Assistant
Dr. Dan Jiang (London): Clinical Representative
Mr. Xiaoxuan Zhang (Cambridge): UK-China collaboration
Dr. Bin Yu (Edinburgh): CLSS-CSSA Coordinator; Co-organiser of the Symposia in Scotland
Dr. Song Bing (Aberdeen): Co-organiser of the Symposia in Scotland
Dr. Xiaobin Zhao (Cambridge): Member service, UK-China collaboration
Dr. Binhui Wang (Nottingham): Newsletter Editor
Dr. Haihui Liao (Dundee): Newsletter Editor, Co-organiser of the Symposia in Scotland
Dr. Hua Ye (Oxford): Assistant Conference Organiser
Mr. Honggang Zhou (Reading): External Liaison Officer

Standing Committee Members:  Dr. Qihe Xu (London), Dr. Shiyu Yang (London), Dr. Xin Fang (Coventry), Dr. Xuebin Dong (London), Dr. Hongxiang Liu (Cambridge), Dr. Youli Hu (London), Dr. Ming-qiang Zhang (Essex), Dr. Hongwei Zhang (Sheffield), Dr. Xiongzhong Ruan (London), Dr. Zhidao Xia (Oxford), Dr. Dan Jiang (London), Dr. Hongwu Ma (Edinburgh), Mr. Xiaoxuan Zhang (Cambridge), Dr. Bin Yu (Edinburgh), Dr. Bing Song (Aberdeen), Dr. Bingmei Yang (Polymouth), Dr. Hua Ye(Oxford), Dr. Yuansong Yu (Cardiff), Dr. Zhongping Yao (Ulster), Dr. Hong Yue (Glasgow), Dr Aiwu Zhou (Cambridge).

Executive Committee Members:  Dr. Jing Deng (London), Ms. Yueyue Zhang (London), Dr. Yinbiao Sun (London), Dr. Xiaobin Zhao (Cambridge), Dr. Binhui Wang (Nottingham), Dr. Haihui Liao (Dundee), Mr. Honggang Zhou (Reading), Ms. Chang Xiao (Southampton), Ms. Yannan Jin (Reading), Dr. Ke Ning (Sheffield).

Advisory Board:  Dr. Henglong Hu (Director; Chairman of CLSS-UK, 2005-2007)
Prof. Mingqing Du (Honorary Chairman of CLSS-UK)
Prof. Qingbo Xu (Honorary Chairman of CLSS-UK)
Prof. Zihe Rao (Founding Chairman of CLSS-UK)
Prof. Xin Lu (Chairwoman of CLSS-UK, 2003-2005)
Dr. Shijie Cai (Chairman of CLSS-UK, 2002-2003)
Dr. Xiaopeng Li (Chairman of CLSS-UK, 2001-2002)
Dr. Wei Wang (Chairman of CLSS-UK, 2000-2001)
Dr. Ming Lei (Chairman of CLSS-UK, 1997-1998)
Dr. Ningwen Zhu (Chairman of CLSS-UK, 1998-1999)

bottom of page