top of page

COMMITTEE MEMBERS 2009-2011

Chairmen:  Dr. Xiongzhong Ruan (London)

Vice Chairmen:  Dr. Xin Fang (Coventry): Executive and Standing Vice-Chairman
                                      Dr. Hongwei Zhang (Sheffield): Vice-Chairman/Secretary-General

Dr. Shiyu Yang (London): Vice-Chairman
Dr. Zhidao Xia (Oxford): Vice-Chairman

Secretariat:  Dr. Xin Fang (Coventry): Executive and Standing Vice-Chairman
                               Dr. Hongwei Zhang (Sheffield): Vice-Chairman/Secretary-General
Dr. Hong Yue (Scotland): Vice Secretary-General
Dr. Bingmei Yang (Plymouth): Vice Secretary-General
Dr. Yinbiao Sun (London): Vice Secretary-General
Ms Yan Gu (London): Secretary
Dr. Li Li (London): Secretary
Dr. Jia Li (London): Secretary

Treasurer:  Dr. Xuebin Dong (London)
Dr. Honglei Huang (London): Treasurer Assistant

Regional Special Representatives:  Dr. Aiwu Zhou (Greater Cambridge)
Dr. Hongwei Zhang (Greater Manchester)
Dr Yinbiao Sun (Greater London)
Dr. Zhidao Xia (Greater Oxford)
Dr. Hongwu Ma (Scotland)
Dr. Zhongping Yao (Northern Ireland)
Dr. Yuansong Yu (Wales)
Dr. Hong Yue (Scotland)
Dr. Chen Situ (Northern Ireland)

Standing Committee Members:  Dr. Shiyu Yang (London), Dr. Xin Fang (Coventry), Dr. Xuebin Dong (London), Dr. Hongxiang Liu (Cambridge), Dr. Youli Hu (London), Dr. Hongwei Zhang (Sheffield), Dr. Xiongzhong Ruan (London), Dr. Zhidao Xia (Oxford), Dr. Dan Jiang (London), Dr. Hongwu Ma (Edinburgh), Mr. Xiaoxuan Zhang (Cambridge), Dr. Bin Yu (London), Dr. Bingmei Yang (Plymouth), Dr. Hua Ye(Oxford), Dr. Yuansong Yu (Cardiff), Dr. Zhongping Yao (Ulster), Dr. Hong Yue (Glasgow), Dr Aiwu Zhou (Cambridge), Dr. Yinbiao Sun (London), Dr. Daqing Ma (London), Dr Shaobo Zhou (Luton), Dr Weiguang Wang (Wolverhampton).

Executive Committee Members:  Dr. Xiaobin Zhao (Cambridge), Dr. Binhui Wang (Nottingham), Dr. Haihui Liao (Dundee), Ms. Chang Xiao (Southampton), Ms. Yannan Jin (Reading), Dr. Ke Ning (Sheffield), Dr. Honglei Huang (London), Dr Li Li (London), Dr Jia Li (London), Dr. Chen Situ (Northern Ireland), Dr. Liming Ying (London).

Structure of the Committee:  

Fundraising:  Xiongzhong Ruan, Qihe Xu, Xuebin Dong, Daqing Ma, Hongwu Ma, Hua Ye.

ALSC/Fellows Affairs:  Xiongzhong Ruan, Hongxiang Liu, Dan Jiang.

Secretariat:  Hongwei Zhang, Hong Yue, Bingmei Yang, Yinbiao Sun, Li Li.

Newsletter:  Xin Fang, Yannan Jin.

Public Relations:  Shiyu Yang, Youli Hu, Xiaoxuan Zhang, Xiaofei Zhou, Honggang Zhou, Liming Ying.

Membership/database:  Zhidao Xia, Shaobo Zhou, Weiguang Wang, Ke Ning.

Advisory Board:  Dr. Qihe Xu (Chairman of CLSS-UK, 2007-2009): Chairman of the Advisory Board
Dr. Henglong Hu (Director; Chairman of CLSS-UK, 2005-2007)
Prof. Mingqing Du (Honorary Chairman of CLSS-UK)
Prof. Qingbo Xu (Honorary Chairman of CLSS-UK)
Prof. Zihe Rao (Founding Chairman of CLSS-UK)
Prof. Xin Lu (Chairwoman of CLSS-UK, 2003-2005)
Dr. Shijie Cai (Chairman of CLSS-UK, 2002-2003)
Dr. Xiaopeng Li (Chairman of CLSS-UK, 2001-2002)
Dr. Wei Wang (Chairman of CLSS-UK, 2000-2001)
Dr. Ming Lei (Chairman of CLSS-UK, 1997-1998)
Dr. Ningwen Zhu (Chairman of CLSS-UK, 1998-1999)

bottom of page