top of page

COMMITTEE MEMBERS 2011-2012

Chairmen:  Prof Qingbo Xu (Chairman)

Prof Zhanfeng Cui (Chairman elect)
Dr Xiongzhong Ruan (Past Chairman)

Vice Chairmen:  Dr Xin Fang

Dr Henglong Hu

Dr Daqing Ma

Prof Tiantian Zhang

Secretariat:  Dr Xin Fang (secretary-in-general)
Dr Yannan Jin (newsletter)
Dr Li Li (public officer)
Dr Xiaoke Yin (website)

Chief treasurer:  Dr Xuebin Dong

Fund-raising:  Prof Zhanfeng Cui
Dr Henglong Hu
Dr Daqing Ma
Dr Xiongzhong Ruan
Prof Qingbo Xu

Member database:  Dr Zhidao Xia
Prof Tiantian Zhang

Academic group:  Prof Mingqing Du
Prof Xin Lu

Regional Special Representatives:  Dr Chen SiTu (Northern Ireland)
Dr Hongwei Zhang (Manchester)
Dr Yinbiao Sun (London)
Dr Zhidao Xia (Wales)

Dr Hongwu Ma (Scotland)
Dr Hong Yue (Scotland)

bottom of page